فروشگاه شهر پاکشوما با ۹ بانک بزرگ کشور جهت ارایه خدمات به تمام هموطنان سراسر کشور قرارداد همکاری دارد